ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมขนส่งต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ

  • การจัดส่งแบบลงทะเบียน (ไปรษณีย์ไทย)

• คำสั่งซื้อรวมน้อยกว่า 1,000 บาท เขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดอื่น ๆ 50 บาท

• คำสั่งซื้อรวม 1,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดอื่น ๆ

  • การจัดส่งแบบด่วนพิเศษ (ไปรษณีย์ไทย)

• คำสั่งซื้อรวมน้อยกว่า 1,000 บาท เขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดอื่น ๆ 80 บาท

• คำสั่งซื้อรวม 1,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดอื่น ๆ

คำสั่งซื้อผ่าน thenectaris.com จะถูกจัดส่งให้แก่ท่านในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทุกคำสั่งซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากทาง thenectaris.com ก่อนทำการจัดส่ง

  • การจัดส่งไปต่างประเทศ

• อัตราค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมจะถูกแจ้งไปยังอีเมล์ของท่าน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

Nectaris จะจัดส่งเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินและยืนยันหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยสินค้าจะถูกจัดส่งเฉพาะในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ โปรดเลือกรูปแบบบริการการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งแบบลงทะเบียน

Nectaris จะจัดส่งเฉพาะในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

· การจัดส่งแบบลงทะเบียนส่วนใหญ่ที่ได้รับก่อน 15.00 น. จะได้รับการดำเนินการและจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3-5 วันทำการสำหรับพื้นที่อื่นๆขึ้นอยู่กับสินค้าที่มีอยู่

*โปรดทราบว่าการจัดส่งสินค้าทุกแบบจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้รับค่ะ

บริการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ

คำสั่งซื้อจัดส่งแบบด่วนพิเศษส่วนใหญ่ที่ได้รับก่อน 15.00 น. จะได้รับการดำเนินการและจัดส่งภายใน 1-2 วันทำการถัดไป (ยกเว้น ส-อาและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2-3 วันทำการสำหรับพื้นที่อื่นๆขึ้นอยู่กับสินค้าที่มีอยู่

*โปรดทราบว่าการจัดส่งสินค้าทุกแบบจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้รับค่ะ

บริการจัดส่งไปต่างประเทศ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และจะมีการแจ้งรายละเอียดไปยังอีเมล์ของท่าน

X