ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเนคทาริส

อัพเดทล่าสุด 05 เมษายน 2563

เนคทาริส (Nectaris Co., Ltd.)  เคารพต่อความกังวลของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของเราวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ที่เราให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย และทางเลือกที่ลูกค้าของเราจะเลือกได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของเราเรายังกล่าวถึงมาตรการที่เราใช้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีการที่ลูกค้าของเราสามารถติดต่อกับเราเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราได้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆเราอาจรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่ ร้านค้าหรือไซต์ของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง บนฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียของเราหรือในการจัดงานคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้อีกด้วยโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอน

ข้อมูลที่ท่านให้

ท่านอาจเลือกวิธีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายวิธีเช่น เมื่อท่านเข้าร่วมในข้อเสนอ หรือการส่งเสริมการขายหรือเมื่อท่านทำการซื้อสินค้าบนไซต์ ที่เคาน์เตอร์ หรือในร้านค้าของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจจัดให้แก่เรานั้นรวมถึง

• ข้อมูลในการติดต่อ(เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น)

• อายุและวันเกิด

• เพศ

• ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

• ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรชำระเงินของท่านวันหมดอายุ ที่อยู่สำหรับการส่งมอบ และที่อยู่สำหรับการส่งใบเรียกเก็บเงิน)

• ความสนใจในการดูแลรักษาผิวของท่าน

• ข้อมูลในการติดต่อสำหรับเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ท่านประสงค์จะให้เราติดต่อ

วิธีการที่เราใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้ในการ

• ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่ท่าน

• ให้บริการแก่ท่าน

• ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน

• สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน

• ตอบคำถามของท่าน

• สื่อสารกับท่านและจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่องงานพิเศษการแข่งขัน การชิงรางวัล โครงการ การสำรวจ และข้อเสนออื่นๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมของท่านในการดังกล่าว

• ประกอบการประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจของเรา (ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆการยกระดับและปรับปรุงการบริการของเรา การจัดการในเรื่องการสื่อสารของเราการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานบัญชี การตรวจสอบภายในและงานภายในอื่นๆ)

• ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่างๆ ของเรา

นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่นๆที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้เราจะเก็บข้อมูลบางประการด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

เทคโนโลยีที่เราใช้

คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

คุกกี้เป็นแฟ้มข้อมูลเล็กๆที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อระบุตัวเบราเซอร์ของท่านเป็นการเฉพาะหรือเพื่อเก็บข้อมูลหรือเซ็ตติงในเบราเซอร์ของท่าน เบราเซอร์ของท่านอาจบอกท่านถึงวิธีที่ท่านจะได้รับการบอกกล่าวเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภทและวิธีที่จะจำกัดหรือตัดการทำงานจองคุกกี้บางราย อย่างไรก็ดี โปรดสังเกตว่าหากไม่มีคุกกี้ท่านอาจไม่สามารถใช้ลักษณะการทำงานของเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมดก็ได้

พร้อมกันกับการได้รับข้อมูลโดยผ่านคุกกี้นั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้ด้วยก็ได้ เช่นชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเบราเซอร์ โดเมน และระบบอื่นๆ ของท่านรวมทั้งภาษาที่ระบบของท่านใช้ และประเทศและเขตแบ่งเวลาซึ่งอุปกรณ์ของท่านตั้งอยู่บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์ยังอาจบันทึกข้อมูลอย่างเช่นที่อยู่ของเว็บเพจที่เชื่อมโยงท่านมายังไซต์ของเราและเลขหมายไอพีของอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้ เพื่อควบคุมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลนี้เราอาจติดป้ายไว้บนเว็บเพจของเราที่เรียกว่า “เว็บบีคอน” ก็ได้ เว็บเบคอนเหล่านี้เป็นคำสั่งของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงเว็บเพจกับเว็บเซิร์ฟเวอร์บางรายและคุกกี้ของเซิร์ฟเวอร์นั้น

การโฆษณาตามเป้าหมาย

เรายังอาจติดต่อกับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกที่รวบรวมที่อยู่ไอพีและข้อมูลอื่นๆ ด้วยการใช้คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์และอีเมล์ของเราบนเว็บไซต์และอีเมล์ของบุคคลภายนอกและบนโฆษณาของเราที่ลงไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลนี้ในการทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน (ซึ่งรวมทั้งการโฆษณาเพื่อบริษัทต่างๆที่มิได้เกี่ยวข้องกับเรา) ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ กระบวนการเหล่านี้ช่วยเราในการจัดการและติดตามความสัมฤทธิ์ผลของความพยายามด้านการตลาดของเรา

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้โดยใช้วิธีอัตโนมัตในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด, วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก และการจัดการระบบ เช่น เพื่อค้นหาความจริงว่าคุณได้เคยเข้ามาเยี่ยมชมเราก่อนหน้านี้หรือไม่ หรือว่าคุณยังใหม่กับเว็บไซต์นี้ และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย นโยบายและวิธีดำเนินการของเรา รวมทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลไปในทางอื่นๆ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะเมื่อมีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านหรือเปิดเผยโดยประการอื่น นอกจากที่กล่าวถึงในที่นี้ เราอาจให้บุคคลอื่นร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

• บริษัทในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

• ส่วนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้น เรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเว้นแต่ตามที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแทนเราหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจัดการตามคำสั่งซื้อ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และบริการด้านการตลาด

• บุคคลภายนอกอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบของท่าน

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน

(1) ถ้ากฎหมายหรือกระบวนพิจารณาคดีกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น

(2) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่นๆ หรือ

(3) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็น หรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ หรือการสูญเสียทางการเงินหรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมการฉ้อฉล หรือผิดกฎหมายที่สงสัยหรือที่เป็นจริง เรายังสงวนสิทธิของเราในการที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา หากมีการขายหรือการโอนเช่นนั้นเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการสั่งให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้แก่เราในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหลังจากการขายหรือการโอนเช่นนั้น ท่านอาจติดต่อองค์กรที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ เพื่อสอบถามปัญหาใดๆอันเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลนั้นก็ได้ การที่ท่านยอมรับนโยบายของเรา ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านดังกล่าว

สิทธิและทางเลือกของคุณ

เราขอเสนอทางเลือกบางประการต่อท่านอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่านเช่น วิธีการที่เราใช้ข้อมูล และวิธีการที่เราติดต่อกับท่าน ในการที่จะแก้ไขให้ทางเลือกของท่านเป็นปัจจุบันการขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อในการส่งเมล์ หรือการยื่นคำขอโปรดติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

• การเลือกไม่รับอีเมล์

ท่านสามารถแจ้งไม่ให้เราส่งการสื่อสารการตลาดทางอีเมล์ในเวลาใดก็ได้ ด้วยการติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ หรือท่านยังอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมล์การตลาดจากบริษัท เนคทาริส จำกัด โดยส่งอีเมล์ไปที่ cs@thenectaris.com ก็ได้

• การเลือกไม่รับข้อความ

ท่านสามารถขอให้เราละเว้นการส่งข้อความไปยังเครื่องโทรศัพท์ด้วยการส่งอีเมล์ไปที่ cs@thenectaris.com

• การถอนความยินยอม

ท่านอาจถอนความยินยอมใดๆที่ท่านได้ให้แก่เราก่อนหน้านี้ หรือคัดค้านในเวลาใดๆ ด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายต่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้เราจะดำเนินการตามที่ท่านขอโดยให้มีผลในอนาคตภายในเวลาอันสมควร ในบางกรณีการถอนความยินยอมให้เราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีความหมายว่าท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเรา

• การตรวจสอบ การทำให้เป็นปัจจุบันและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงและได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ปิดกั้นหรือลบข้อมูลตามความเหมาะสมได้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกจำกัดในบางกรณีโดยข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นก็ได้ ท่านอาจขอตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยส่งอีเมล์ไปที่ cs@thenectaris.com

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านอาจเข้าชมไซต์นี้ได้ อย่างไรก็ดีท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราไม่ได้ เช่น ท่านจะลงทะเบียนไม่ได้ไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีและเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยรู้ตัวเช่นนั้นหากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยมิได้ตั้งใจเราจะลบข้อมูลนั้นจากบันทึกของเรา

วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีเครื่องป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิคและทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราเพื่อไม่ให้ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆเพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูลเว็บไซต์เหล่านี้อาจทำการอย่างเป็นอิสระจากเรา ไซต์ที่เชื่อมโยงไปอาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งเราขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่านตรวจดูหากท่านไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปใดๆในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้นเราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ การใช้ไซต์ใดๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์นั้น

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ และโดยไม่มีการบอกกล่าวท่านล่วงหน้าเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้เห็นเด่นชัดเพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด

วิธีติดต่อกับเรา

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านหรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ cs@thenectaris.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 095-746-7372 ท่านยังอาจเขียนจดหมายส่งไปที่

บริษัท เนคทาริส จำกัด

438/19 ซ. สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

X